รมช.กนกวรรณ ชื่นชม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี เผยช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ปฏิบัติตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 7 มาตรการหลัก-6 มาตรการเสริม เป็นอย่างดี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 24 พฤศจิกายน 2564
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอิศรานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภายหลังการเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี ดร.ปณต เทพภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอิศรานุสรณ์ นายปิยเทพ เทพภิบาล ผู้จัดการโรงเรียนอิศรานุสรณ์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร นำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและภายในบริเวณโรงเรียน
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการเยี่ยมชมโรงเรียนในส่วนต่าง ๆ ถือว่าบริหารจัดการได้ดี ทั้งด้านวิชาการ ที่ให้ความสำคัญทางด้านกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลอายุ 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา (Native English Speaker) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปี 2564 เป็นต้นมา
ในด้านของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบออนไซต์ (On-site) ออนแฮนด์ (On-hand) ออนดีมาน (On-demand) และแบบผสมผสาน (Hybrid) ตามบริบทสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมวางมาตรการโรงเรียนปลอดภัย ตาม 7 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ระบบคัดกรอง จัดพื้นที่ Safety Zone และการสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ตลอดจนดำเนินการกิจกรรมสร้างทักษะและความรู้ด้านสุขภาพ ยาเสพติด คุณธรรม และประชาธิปไตย
“มีความรู้สึกประทับใจในประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2506 โดยอาจารย์ชื่นใจ เทพภิบาล หลานของอำมาตย์เอกพระยาอิศราธิชัย (หมี ณ ถลาง) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่สร้างคุณูปการด้านการศึกษาแก่ลูกหลาน เยาวชน และชาวกระบี่ มาอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความชื่นชม ดร.ปณต เทพภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และครูทุกคน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แม้จะมาเยี่ยมโดยไม่นัดหมายล่วงหน้า รวมทั้งชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับการบริหารงานของ นายปิยเทพ เทพภิบาล ผู้จัดการโรงเรียนอิศรานุสรณ์ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและมีความทันสมัยของคนรุ่นใหม่ไฟแรง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
24/11/2564