รมช.กนกวรรณ ชื่นชม กศน.เพชรบุรี ศักยภาพเจ๋ง นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม ปลื้ม ตัวแทนลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.บนพื้นที่สูง ร่วมอบรมพร้อมนำไปต่อยอดท่องเที่ยวธรรมชาติ เผยพร้อมเดินหน้าทลายทุกข้อจำกัดเต็มที่

ภารกิจ รมช.ศธ 2 29 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ กศน. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. นางรัชนุช สละโวหาร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหาร กศน. นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมและให้การต้อนรับ ทั้งยังให้เกียรติปลูกต้นหว้า ต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีด้วย
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า กศน.จังหวัดเพชรบุรี สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้ดี สอดรับกับทั้งนโยบาย กศน.WOW ยุทธศาสตร์ กศน. และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งนักศึกษาขั้นพื้นฐาน (5,607คน) นักศึกษาต่อเนื่อง (16,571คน) และนักศึกษาคนพิการ 28 คน โดยการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน หน่วยบริการโมบายเคลื่อนที่ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดชาวตลาด รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอำเภอ 6 แห่ง และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตลอดจนศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 
นอกจากนี้ ยังมีศูนย์เทียบระดับการศึกษา 8 แห่ง เพื่อเพิ่มช่องทางในการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งยังดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ กศน. อาทิ การพัฒนาต้นแบบครู กศน.ตำบล ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, จัดอบรมหลักสูตรดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ทั้งทักษะดิจิทัลและการค้าออนไลน์, ความร่วมมือ ศธ.-สธ. เพื่อฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม. กว่า 110 คน, กิจกรรมคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองผู้สูงอายุ อาทิ ร้องเล่น เต้นรำ ออกกำลังกาย ศาสนา สุขอนามัย,โครงการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ แก่นักศึกษา กศน.อำเภอละ 5 คน รวม 40 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีนักศึกษา กศน.จากพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปกาเกอะญอ ที่มาร่วมอบรมและสามารถนำไปต่อยอดอาชีพ เช่น การเป็นไกด์นำเที่ยว สินค้าพรีเมียมตามนโยบาย กศน.WOW ได้แก่ ตะกร้าก้านจาก กศน.ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย
"จากการเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานการจัดการเรียนการสอนของชาว กศน.ถือว่าทำได้ดีในทุกมิติ จึงขอให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจ​ในตัวเอง ขอให้สังคมเห็นความสำคัญของ กศน.ว่าเป็นสถานศึกษาที่ให้โอกาสกับคนทุกช่วงวัย​ และเชื่อมั่นว่าคนทุกคนมีเกียรติยศศักดิ์ศรี​ และผู้จบ กศน.มีศักยภาพความสามารถในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และเป็นพลเมืองดีของประเทศ
 
ในส่วนของการสะท้อนความต้องการ นักศึกษาที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ​ หรือ นักศึกษาผู้พิการ​ ต้องการให้ กศน.จัดหลักสูตรการเรียนและพัฒนา​อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษามากขึ้น แต่ขณะนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือ ที่จะมาสอนนักศึกษา​กลุ่มนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ ศธ.ให้ความสำคัญ และมอบเลขาธิการ กศน.หาแนวทางผลักดันในส่วนนี้ต่อไป
ท้ายสุด ต้องขอแสดงความชื่นชมเครือข่ายในการจัดการศึกษาของจังหวัดด้วยความร่วมมืออันเข้มแข็ง พลังของคน กศน.ทั้งความรู้ ความสามารถ แนวคิด พลังความสร้างสรรค์ ที่เชิดชูอัตลักษณ์ ความโดดเด่นของเพชรบุรีได้อย่างน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน อัตลักษณ์ของอาชีพ การใช้เทคโนโลยี Google classroom ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในทุกช่วงวัย รวมทั้งผู้สูงวัย ซึ่งเชื่อมั่นและชื่นชมการให้โอกาสทางการศึกษาของ กศน.เพชรบุรี และมีความสุขเมื่อมาเรียนกับ กศน.
 
ดังนั้น ในภาพรวมก็ต้องขอชื่นชมสำนักงานน กศน.เพชรบุรี ที่สามารถพัฒนาต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล​ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย กศน. WOW ของรัฐมนตรีครูโอ๊ะอย่างครบถ้วนในทุกมิติ และหวังว่าจะร่วมมือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องต่อไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, สถาพร ถาวรสุข : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/11/2563
>