รมช.กนกวรรณ กราบนมัสการขอพรปีใหม่ พ.ศ.2565 “พระพิศาลศึกษากร” เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 05 มกราคม 2565
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบนมัสการขอพรพระพิศาลศึกษากร (บรรจง อาภาธโร) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายอุดม ชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่กรงทอง และนายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมด้วย 5/1/2565