ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับวางแผนและการตัดสินใจ

 width=