ม.44 ศธ. เรื่องข่าวลือที่สร้างความเข้าใจ

(Download  ภาพขนาดใหญ่ที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ