ม.แม่โจ้คว้าแชมป์ ขบวนโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 25

 

          ขบวนโคมยี่เป็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชนะใจกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง งานเทศกาลโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี เข้ารับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

 

 

          เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ สืบสานประเพณียี่เป็ง เปิดงานเทศกาลโคมยี่เป็งครั้งที่ 25 “ต๋ามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง” โดยมีการจัดการประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโคมยี่เป็งส่งเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด อานิสงค์ผลบุญตั้งธรรมหลวง เพื่อสืบสาน รักษา สืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาในเทศกาลยี่เป็ง

บุญ….สืบสานยอดเเก้ว………….ล้านนา
ตั้ง……ใจ๋จิตเจตนา……………….เเต่ต้น……
ธรรม…เวสสันตรา…………………บุญนัก เเท้เนอ….
หลวง…หลายจักเตื่อมล้น………. ผลเอื้อ..บุญอวย…
 

          ซึ่งตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีเก่าเเก่ของชาวล้านนา มักนิยมเทศน์กันในช่วงเทศกาลยี่เป็งตรงกับประเพณีลอยกระทง เนื้อหานั้นเเสดงถึงมหาชาติของพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ดังนั้นจึงออกเเบบโคมเพื่อเเสดงถึงความงดงาม อ่อนช้อย ลักษณะโคมเป็นทรงธรรมาสน์หลวงหรือบุญบกทรงปราสาทเรือนยอด ด้านนอกฉลุลาย (ต้องลาย) เครือดอกเถาว์ดอกเพื่อจำลองทิพยสถานจากหิมพานต์ ฐานด้านล่างมีจระนำซุ้มโขงทั้ง 8 ทิศ หมายถึง คนเเละเทพทั้ง 8ทิศย่อมนบน้อมสดับในธรรมทั้ง 13 กัณฑ์นี้ ในเเต่ละซุ้มใส่ดวงไฟด้านใน เพื่อเเสดงถึงดวงปัญญาอันเเจ่มเเจ้ง ด้านนอกซุ้มคูหาฉลุลายก้านดอก หม้อดอก พรรณพฤษา เพื่อเเทนสิ่งสักการะของเทพยาดาเเละมนุษย์ในทิศทั้ง 8 ฐานธรรมมาสน์โคม ประดับด้วยช้าง สี่เศียรหันหน้าไปทิศทั้งสี่ หมายถึง ผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรู้ย่อมเข้าใจเเละมีมานะในการสดับธรรมที่มีความยาว อีกทั้งนัยย์หนึ่งหมายถึงการค้ำชูพระบวรศาสนาให้จำเริญรุ่งเรืองไป ดั่งคำโบราณท่านว่า “ช้างเเก้วขึ้นสู่โรงธรรม.” ก็คือนักปราชญ์ราชเมธีทั้งหลาย ส่วนยอดเป็นดอกไม้เพชร ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง ประดับคริสตัล ลูกแก้วเพราะถือว่าเป็นของสูงควรคู่บูชาธรรมดั่งเทพยดาทั้งหลายใช้ดอกไม้ทิพย์บูชาอย่างนั้น สีที่ใช้ สีทอง สีเงิน สีเขียว สีเเดง สีทั้งหมดย่อมให้ความหมายในตัว เช่น สีทองหมายถึงความสูงส่ง สีเงินเป็นสีเเห่งความศรัทธา สีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูณ์ของพิชชะข้าวกล้าเเละความสมบูรณ์ของป่าไม้เเผ่นดิน สีเเดงหมายถึงความเข้มเเข็งอดทน รวมเข้าเเล้วย่อมมีความเป็นมงคลเกี่ยวเนื่องกับพิธีเเละคติธรรมสอดเเทรกผ่าน เทศน์มหาชาติตั้งธรรมหลวง ซึ่งโคมของมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ จึงได้ออกเเบบเเละถ่ายทอดผ่านรูปทรง รายละเอียด โทนสี ประกอบกับริ้วขบวนแห่สวยงาม มีการเเสดงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ความงดงาม ความลงตัวในความเป็นวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในประเพณียี่เป็งครั้งนี้ ….. ทำให้ขบวนแห่โคมยี่เป็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวแม่โจ้ทุกส่วนฝ่าย สร้างประทับใจแก่ผู้ชม จนชนะใจคณะกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ

 

 

 

 

ที่มา  :  ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้