ม.อ.คว้ารางวัลเพียบ!!

 


ทีม Teen


     นายอำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา เปิดเผยว่า ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) จัดขึ้นที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม Teen คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ สมาชิกประกอบด้วย นายสมชาย วิชัยดิษฐ์ นายพันธวัตถ์ พงศ์เลิศนภากร นายอนันต์ บือราเฮง รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม XtremeDyn@mic คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต สมาชิกในทีม นายภควันต์ มณีเปรม นายณัฐกิตติ์ บุญยัง นายสิรวิชญ์ วงศ์ช่วย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Super Novice คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต สมาชิกในทีม นายธราเทพ หนูเหมือน นายณัชพล วงศ์สว่างศิริฒ นายนัธธี สุขลิ้ม สำหรับรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ได้แก่ ทีม Get High และทีม Sniper Go จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.อ.หาดใหญ่ รางวัลพิเศษ 4 รางวัลๆ แบ่งเป็น รางวัล Rookie First Solver ทีมหน้าใหม่ที่แก้โจทย์ได้เป็นทีมแรก ได้แก่ ทีมต้นกล้ายางนา (YangnaSeeds57) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย จ.สงขลา สามารถแก้โจทย์ข้อ D ได้เป็นทีมแรกในนาทีที่ 34 รางวัล Rookie Last Solver ทีมหน้าใหม่ที่แก้โจทย์ได้หลังสุดก่อนหมดเวลา ได้แก่ ทีม SkiDC0d3R คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เป็นทีมที่ส่งโปรแกรมถูกก่อนหมดเวลาเพียง 4 นาที รางวัล Best Try ทีมที่มีความพยายามส่งโปรแกรมหลายครั้งจนผ่านในที่สุด ได้แก่ ทีม Koala March สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และรางวัล Top Host Team ทีมตัวแทนของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่ได้อันดับดีที่สุด ได้แก่ ทีม Jojo จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มรภ.สงขลา ได้อันดับที่ 19 สมาชิกประกอบด้วย นายวรากรณ์ ใจชื้น นายกิตติวัฒน์ กิติคุณ น.ส.ฟาริดา โต๊ะปังหลู


     สำหรับทีมที่ได้อันดับ 1-10 ซึ่งได้แก่ 1.ทีม Teen ม.อ.หาดใหญ่ 2.ทีม XtremeDyn@mic ม.อ.ภูเก็ต 3.ทีม –Super Novice-ม.อ.ภูเก็ต 4.ทีม Get High ม.อ.หาดใหญ่ 5.ทีม Sniper Go ม.อ.หาดใหญ่ 6.ทีม 2pt มวล. 7.ทีม infinite ม.อ.ภูเก็ต 8.ทีม PSU-PN03 ม.อ.ปัตตานี 9.ทีม MIPK ม.อ.ภูเก็ต และ 10.ทีม Keywords 2.1 ม.อ.ภูเก็ต ทั้ง 10 ทีมได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 6,000 บาท และเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC Thailand National Contest 2016วันที่ 17-18 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยสารคาม


ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/304159