ม.พระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงาน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอินทรีย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2554 พร้อมส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kmutt.ac.th หรือโทร. 0-2470-8074 , 0-2470-8000 ในวันและเวลาราชการ

 

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                    โทรศัพท์ 02 470 8414-6  โทรสาร 01 427 8595