ม.นเรศวร เจ๋งคิดนวัตกรรมใหม่ ช่วยผู้พิการทางสายตา

ม.นเรศวร เจ๋งคิดนวัตกรรมใหม่ ช่วยผู้พิการทางสายตา

          ม.นเรศวรคิดค้นนวัตกรรมใหม่พัฒนาอุปกรณ์ “นิววิชั่น” และ “นิววิชั่น อาร์มแบนด์”ให้ชีวิตใหม่กับผู้พิการทางสายตาสามารถนำไปใช้ในการเดินทางและมีชีวิตพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น เตรียมจดสิทธิบัตรเครื่องแรกของประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 5 ส.ค.นายรัฐภูมิ วรานุสาสน์ อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และผช.คณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร (มน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการทางสายตาประมาณ 1.7แสนคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาสำคัญของผู้พิการทางสายตาคือ “การเดินทาง” โดยทั่วไปผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยจะใช้เครื่องมือมาช่วยในการเดินทางได้แก่ไม้เท้านำทาง ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวมีข้อจำกัดในด้านระยะของการสำรวจสิ่งกีดขวางได้ประมาณ 1เมตรเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้สำรวจสิ่งกีดขวางที่อยู่สูงขึ้นไปได้ ดังนั้นจากปัญหาทั้งหมดนี้ จึงทำให้นิสิตและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ nuVision(นิววิชั่น) และ nuVision Armband (นิววิชั่นอาร์มแบนด์)เพื่อลดข้อจำกัดของเครื่องมือที่ช่วยในการเดินทางแบบเดิมและช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถมีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

          “nuVision เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสวมบนตัวผู้ใช้ส่วน nuVision Armband เป็นอุปกรณ์ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนสวมที่แขนของผู้ใช้โดยอุปกรณ์ทั้งสองทำหน้าที่ช่วยระบุตำแหน่งและระยะห่างของสิ่งกีดขวางทำให้ผู้พิการสามารถเดินหลบหลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ไม้เท้านำทางเพียงอย่างเดียวจะช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตาให้ใช้ชีวิตทัดเทียมกับคนปกติมากขึ้น อุปกรณ์nuVision เครื่องต้นแบบนี้จะใช้ข้อมูลความลึกที่รับจากกล้องKinect โดยตัวเครื่องจะคำนวนระยะทางจากผู้ใช้งานถึงสิ่งกีดขวางนั้นๆจากนั้นอุปกรณ์และจะแจ้งเตือนที่บริเวณแผ่นหลังของผู้ใช้งานๆจะสามารถรับรู้ตำแหน่งของสิ่งกีดขวางได้จากตำแหน่งที่สั่น” นายรัฐภูมิ กล่าว

          ด้านนายรัฐภูมิ กล่าวอีกว่า อุปกรณ์ทั้งสองนี้ได้รับการทดสอบโดยให้อาสาสมัครที่มีสายตาปกติปิดตาและใช้อุปกรณ์ดังกล่าวควบคู่กับไม้เท้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินซึ่งอาสาสมัครสามารถเดินและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงที่หมายเร็วกว่า และชนสิ่งกีดขวางน้อยกว่าการใช้ไม้เท้าอย่างเดียว รวมทั้งจะมีการจดสิทธิบัตรเนื่องจากเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยอีกด้วย

http://www.dailynews.co.th/regional/513735