มอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ข่าว ศธ.360 องศา 19 กันยายน 2557

 

มอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

                    ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์

                    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดี กับความสำเร็จของวิทยาลัยราชพฤษ์ ที่ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยราชพฤษ์ ในระยะเวลาเพียง 8 ปี ของการดำเนินงาน แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชพฤษ์ มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน จึงส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยราชพฤษ์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

 อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>