มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

Download ภาพขนาดใหญ่ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ