มหามงคลวาร

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่หนังสือออนไลน์ (e-Book) “มหามงคลวาร” ซึ่งจัดพิมพ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันที่ 1 เมษายน 2562 (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสะสมหนังสือดังกล่าว ความหนา 276 หน้า ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นล่าง อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ หนังสือมีจำนวนจำกัด

Written by กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Photo Credit
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร