มรส. ทำดินน้ำมันจากกระดาษรีไซเคิลบำบัดโรค

 

 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลิตดินน้ำมันจากกระดาษรีไซเคิล ใช้เป็นของเล่นเพื่อการบำบัดคน 3 วัย ช่วยเสริมพัฒนาการลูกหลาน สร้างสมาธิเด็กออทิสติก แก้ปัญหานิ้วล็อค บำบัดอัมพฤกษ์ ฯลฯ ผ่านฉลุยเข้าชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 src=

   นางสาววิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มรส.ได้นำกระดาษรีไซเคิลมาผลิตเป็นดินน้ำมัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดกลุ่มคน 3 วัย คือ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็น 1 ใน 28 โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 เพื่อเข้าชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป

   “ในวัยเด็ก เราสามารถใช้ดินน้ำมันมาช่วยสร้างจินตนาการและพัฒนาการให้สมวัยได้ เสริมสร้างสมาธิในเด็กที่มีภาวะออทิสติกและความพิการทางสมอง หากผู้ปกครองได้เล่นกับลูกหลานก็จะเป็นการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว ส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีอาการอันเกิดจากการทำงานด้วยมือหรือใช้มือเป็นเวลานาน เช่น นิ้วล็อคจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือกดโทรศัพท์มือถือ โรคพังผืดทับเส้นประสาท หรือโรคอัมพฤกษ์ การปั้นนวดดินน้ำมันอย่างสม่ำเสมอก็สามารถบำบัดอาการเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน” อาจารย์พยาบาลกล่าว

   นางสาวนุสราภรณ์ เกษแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาเจ้าของโครงการ เปิดเผยถึงที่มาของโครงการดังกล่าวว่า ตนและเพื่อน ๆ ได้อัญเชิญหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวคิดในการผลิตดินน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษแล้ว ดินน้ำมันที่ได้ยังปลอดภัยต่อเด็กและผู้ป่วย ราคาถูกและสามารถทำใช้เองในครอบครัวได้ด้วย

   “ดิฉันและเพื่อน ๆ ได้นำดินน้ำมันที่เราผลิตเองไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นพร้อมให้ความรู้ประกอบ เช่น มอบให้กับศูนย์อพยพเด็กชาวโรฮิงญาและเด็กต่างด้าว มอบให้กับเด็กออทิสติกที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น เชิญผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมบริหารมือด้วยดินน้ำมันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคจาการทำงาน เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากและให้ผลเป็นที่น่าพอใจมากค่ะ” นางสาวนุสราภรณ์กล่าว

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/75359