มรม.ส่งงานวิจัยโชว์ตปท.

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 04 กรกฎาคม 2551
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดี ม.ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เปิดเผยว่า คณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ได้ประเมินผล มรม. รอบ 12 เดือน ซึ่งถือเป็นการประเมินครั้งสุดท้าย เพื่อประเมินว่ามหาวิทยาลัยของเราปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามคำท้าทายที่ทำกับภาครัฐไว้หรือไม่ ส่วนผลการประเมินก็คงต้องรอดูกันต่อไป ทุกหน่วยงานมีความมั่นใจว่าในรอบปีที่ผ่านมาเราสามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพในองค์ประกอบที่เรามี

"แต่ก็ยอมรับมีจุดอ่อนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น งานวิจัยที่ต้องส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ยังต่างประเทศ เพราะเราไม่มีตำแหน่งนักวิจัย รวมทั้งด้านงบประมาณถือเป็นข้อจำกัดของมหาวิทยาลัยเรา ที่ผ่านมาต้องใช้อาจารย์มาช่วยงานวิจัย แต่ปีการศึกษา 2550 ได้วางแผนงาน แก้จุดอ่อนนี้ไว้แล้วโดยจะนำผลงานการวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์ที่มีอยู่ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ต่างประเทศ ในปีนี้สามารถดำเนินการได้ทันแน่นอน" รศ.ดร.สมเจตน์ กล่าว
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง http://www.matichon.co.th/khaosod