มธ.สร้างชื่อให้ประเทศ คว้า28รางวัลที่กรุงเจนีวา


          ข่าวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แจ้งว่า มธ.คว้ารางวัล จากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46 รวม 28 รางวัล ประกอบด้วย โล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา 1 รางวัล เหรียญทองเกียรติยศ 1 รางวัล เหรียญทอง 10 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และรางวัลพิเศษ 6 รางวัล โดยผลงานที่โดดเด่นและได้รับความสนใจจากนานาชาติ จนได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา ได้แก่ ผลงาน “โปรแกรมสำหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน” ผลงานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้การประกวดครั้งนี้ นับว่ามธ.ได้รับรางวัลมากที่สุดเท่าที่เคยเข้าร่วมประกวดในเวทีนี้มา งานประกวดดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/922993