มทร.ศรีวิชัย ยินดีนศ.รับรางวัลโครงงานดีเด่น


 


          ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา( มทร.ศรีวิชัย)  ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวมาริสา ณรงค์รัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และการจัดการ เรื่อง การปรับปรุงค่าสัดส่วนการทางานสาหรับกระบวนการผลิต O-Ring SH โดยมี อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   และสถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือบริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด ณ ห้องประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง