มทร.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

มทร.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

 

       คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ติดต่องานบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร  โทร.0-2282-9009-15 ต่อ 6816 หรือ www.mct.rmutp.ac.th

 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=651&contentID=116533