มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์บริการย้อมผ้าดำฟรี

     เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย แขนงวิชาวิศวกรรมเคมีและสีสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดศูนย์บริการย้อมผ้าดำฟรี


            


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ทางสาขาวิชาให้การช่วยเหลือประชาชนที่มีเสื้อผ้าเก่าต้องการย้อมให้เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นสีดำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน เนื่องจากทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย แขนงวิชาวิศวกรรมเคมีและสีสิ่งทอ เปิดสอนทางด้านนี้ (ฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอ) จึงทำหน้าที่รับผิดชอบจุดบริการการย้อมผ้า ฝากถึงประชาชนที่ต้องการซื้อสีมาย้อมผ้าเอง ควรระวังน้ำย้อมผ้าที่ใช้เสร็จ ห้ามเทลงสู่แม่น้ำ เนื่องจากจะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม แนะนำให้ส่งย้อมตามศูนย์รับบริการที่เปิดย้อมผ้าที่ทางภาครัฐเปิด เนื่องจากมีบ่อบำบัดน้ำเสีย เช่นเดียวกับทางจุดบริการของ มทร.ธัญบุรี ที่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ประชาชนที่ต้องการมาใช้บริการที่จุดรับบริหารสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย สามารถนำผ้ามาได้ที่สาขาวิชา


 


    ขั้นต้นทางสาขาวิชาจะคัดแยกเนื้อหาที่ประชาชนนำมาให้ย้อม เนื่องจากเสื้อผ้าโดยทั่วไปในท้องตลาดจะมีเสื้อผ้าที่เป็นเส้นใยฝ้าย เส้นใยฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ต้องมีการแยกประเภทของผ้าออกจากกัน จากนั้นจึงนำมาย้อมสีตามกระบวนการย้อมที่เหมาะสม โดยจะย้อมเป็นล็อตๆ ให้กับประชาชนที่สนใจรับบริการ หลังจากนั้นจะนัดหมายวันเวลาในการส่งมอบเสื้อผ้าสีดำที่ย้อมเสร็จแล้วคืนให้ผู้รับบริการ นอกจากการย้อมผ้าแล้วยังเปิดอบรมขั้นตอนการย้อมผ้าให้กับผู้ที่สนใจ และในโอกาสต่อไปทางสาขาวิชาฯ จะเปิดสอนการทำสกรีนเสื้อด้วยแม่พิมพ์แบบซิลค์สกรีนเพื่อให้ประชาชนสวมใส่เสื้อที่มีข้อความแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


            


    นางสาวปาริชาต  ดิษยะศริน เล่าว่า ตนเองซื้อสีมาย้อมเองแต่ไม่ได้มาตรฐาน สีออกมาไม่เสมอเท่ากัน กระดำ กระด่าง ทราบข่าวว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเปิดย้อมผ้า และเป็นสถาบันการศึกษา จึงเชื่อมั่นว่าอาจารย์เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ได้มาตรฐาน จึงมาย้อมผ้าที่นี่ ความรู้สึกที่มีต่อในหลวงท่านทรงเป็นศูนย์รวมของประชาชนทุกคน ท่านมีพระราชกรณียกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคนี้ทำให้คนต่างชาติเห็นและยอมรับในความอัจฉริยะภาพของในหลวง


           


    นายวิทยา สุขศรีพานิช เล่าว่า เดินทางมาจากสระบุรี เพื่อเข้ากรุงเทพ ได้ทราบข่าวทางอินเทอร์เน็ต จึงนำเสื้อดำมาย้อม 4 ตัว ตอนนี้เสื้อดำหาซื้อยาก และมีราคาค้อนข้างแพง ตอนนี้จึงเลือกที่จะย้อมดำใส่ก่อน ตามแนวคิดพระราชดำริของพระองค์ท่านในเรื่องของการพอเพียง ที่เลือกมาย้อมกับทางอาจารย์ เนื่องจากตนเองเป็นคนผิวแพ้ง่าย เมื่อได้อ่านจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ที่ลงสื่อ ทางมหาวิทยาลัยมีกระบวนการย้อมที่ปลอดภัยและมีบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ซึ่งนอกจากได้เสื้อดำกลับบ้านแล้ว อาจารย์ยังสอนวิธีการสอนที่ถูกต้องอีกด้วย


 


    สำหรับผู้ที่จะมาขอรับบริการสามารถมาได้ที่วิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อภิชาติ สนธิสมบัติ (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ) โทร.081-6361018 ในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้ทางสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จัดโครงการย้อมเสื้อผ้าดำให้ประชาชน และซ่อมแซมเสื้อผ้าทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 จนถึงเดือนพฤศจิกายน รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า ฝั่งโรบินสัน สอบถามรายละเอียด ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร โทร. 08-6618-4639


 


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/65916