มจธ.ทำอุปกรณ์อุดผนังหัวใจไม่ต้องผ่าตัด ทน- ถูก

 

 
     ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และทีมนักวิจัย
 Smart Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.) เผยผลงานของ
 Smart Lab มจธ.
ว่าสามารถสร้างอุปกรณ์อุดผนังหัวใจเพื่อใช้ในการรักษา
สามารถปิดรูรั่วหัวใจได้โดยไม่ต้องผ่าตัดได้สำเร็จ
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นการคิดค้นสร้างอุปกรณ์อุดผนังหัวใจ (
Occluder) เพื่อทำหน้าที่คล้ายกับเป็นร่ม 2 ชั้นประกบกันเพื่อปิดรูรั่วโดยการใส่สายอุปกรณ์ขนาดเล็กเข้าไปทางเส้นเลือดใหญ่บริเวณหน้าขา
วิธีการดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลงและพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง
1-2 วันก็สามารถกลับบ้านได้
ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาและค่าอุปกรณ์อุดผนังหัวใจที่มีราคาสูงมาก
และยังลดการนำเข้าจากบริษัทต่างประเทศได้อีกด้วย

            

 src=

 

 

   ทั้งนี้
โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (
Atrial Septal Defect: ASD) เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดหนึ่งที่มีผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ทำให้เลือดไหลออกจากหัวใจห้องบนซ้ายไปยังห้องบนขวาได้ในจังหวะที่หัวใจบีบตัว
ซึ่งพบได้ร้อยละ
10 ของโรคหัวใจแต่กำเนิดทั้งหมด
โรคผนังหัวใจห้องบนรั่วที่พบบ่อยคือประเภทที่มีรูรั่วตรงกลางผนังกั้นหัวใจ (
ASD
Secundum) ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีอาการเหนื่อยเวลาออกแรง ใจสั่น
อาการบวม น้ำท่วมปอด อัมพาต และหัวใจโต

            

   ผศ.ดร.อรรฆ
กล่าวว่า อุปกรณ์อุดผนังหัวใจจากลวดโลหะผสมจำรูป
ผลิตจากโลหะผสมนิกเกิลไทเทเนียมที่มีสมบัติยืดหยุ่นยิ่งยวด (
Superelastic)
ที่สามารถควบคุมสมบัติทางกลและทางชีวภาพได้
อีกทั้งยังได้พัฒนากระบวนการผลิตที่จะนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรมเพื่อที่จะลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
ลดราคาค่าอุปกรณ์ ช่วยให้การรักษาเข้าถึงผู้ป่วยทุกคน
และนับเป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์ ที่สามารถปิดรูรั่วของหัวใจได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

 

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/74220