มจธ.คว้าแชมป์‘TSAE Auto Challenge’ 2018


          ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยว่า นักศึกษา KMUTT Formula Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. พัฒนาและออกแบบรถ Formula ทีม BLACK PEARL IX: Ubiquitous จนสามารถคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score (881.35/1000 คะแนน) จากการเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2017-2018 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรถ Formula ระดับนานาชาติในรายการ JSAE Auto Challenge 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้ โดยทีมตั้งเป้าติดอันดับของตารางการแข่งขันในครั้งนี้


          ทั้งนี้ทีมของมจธ.ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 และได้รางวัลชนะเลิศประเทศไทยเป็นครั้งที่ 4 การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะทีมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ มจธ. และศิษย์เก่า ที่ทำให้ทีมคว้าแชมป์ได้ในปีนี้ ทั้งนี้ทางทีมก็ยังเล็งเห็นจุดอ่อนและช่องทางในการพัฒนาทีมได้อีกมากในการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในปี 2018-2019 โดยเฉพาะกับรถแข่งประเภทยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่และยังต้องการการสนับสนุนจากคณาจารย์และนักศึกษาจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ


          ผศ.ดร.ชวิน  กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge 2017-2018  ได้จัดการแข่งขันรถแข่งสูตรนักศึกษาประเภทยานยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก โดย KMUTT Formula Student ร่วมส่งทีม Black Pearl EV เข้าร่วมการแข่งขัน และสามารถผ่านการตรวจสอบ หรือ Inspection เพียง Technical inspection กับ Tilt test ภายในเวลาที่กำหนด โดยผลปรากฏว่าด้านการ Presentation หรือการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ได้ 70/75  คะแนน ด้านการออกแบบสำหรับยานยนต์ประเภทไฟฟ้า ได้ 135/150 คะแนน  และด้าน cost ได้ 24/100 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบของ KMUTT Formula Student ให้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาที่จะนำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคตต่อไปที่มา : https://www.matichon.co.th/news/816680