ภารกิจด้านอาชีวศึกษาที่ญี่ปุ่น

ภารกิจ รมว.ศธ.ด้านการอาชีวศึกษา ที่ญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางไปปฏิบัติภารกิจด้านการอาชีวศึกษา ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  18-20 กรกฎาคม 2559เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้พบกับนักเรียนไทยที่ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) ซึ่งได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นจากนั้น ได้พบปะกับนักศึกษาอาชีวะฐานวิทย์ ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อที่สถาบัน KOSEN พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมฟาร์มฝึกงานนักศึกษาด้านโคนมของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้การดูแลโค ทำความสะอาด ให้วัคซีน ให้อาหารและรีดนมวัว นอกจากนี้ยังมีเด็กอีก 6 คน กระจายฝึกงานทั้งในฟาร์มผึ้ง ฟาร์มมะเขือเทศ ฟาร์มสตรอว์เบอรี่ และเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนเกษตรกรรมคูมาโมโตะต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้พบกับนายทานิกูชิ ผู้บริหารระดับสูงของ KOSEN และคณะผู้บริหารของ Tokyo National Institute of Technology เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการประยุกต์ระบบอาชีวศึกษา KOSEN มาใช้ในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งระบบ KOSEN เป็นการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ โดยลักษณะเด่นของ KOSEN คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งต้องอาศัยฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีความเข้มข้นขึ้นตามระดับชั้นปีที่สูงขึ้น ซึ่งเน้น Project Based โดยการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยของผู้เรียนจากสถานประกอบการหลักสูตร KOSEN จะมีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการ กำหนดหลักสูตรแกนกลาง 2 ใน 3 และอีก 1 ในสามนั้น วิทยาลัยสามารถปรับใช้ตามความต้องการระดับพื้นที่ จะมีการจัดเก็บรายละเอียดหลักสูตรในภาพรวมโดยใช้ระบบ ITข้อมูลภาพถ่าย : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
21/7/2559