ภาพถ่ายในงานการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


Download ไฟล์ภาพทั้งหมดที่ลิ้งก์ด้านล่าง ค่ะ


Link https://drive.google.com/drive/folders/1UMveCzMX5zWiTy-6gPK2ZnzeqjWa1PBR?usp=sharing