พูดคุยความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก

16/09/2021 พูดคุยประเด็น “ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก” โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 16/09/2021 สกู๊ปฉีดวัคซีนเด็ก ตอน 1
17/09/2021 “ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเด็ก” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17/09/2021 สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พูดถึง วัคซีนเด็ก
19/09/2021 พูดคุยประเด็น “ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก” โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อดีต รมช.ศธ., คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข ศบค.