มอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4

 width=

 width=

 width=

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ​มีกำหนด​เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้เตรียมมาตรการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ Onsite Education: ประเมินสถานการณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนเป็นหลัก, On-air Education: การเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ ซึ่งร้อยละ 90 ของประชากรไทย สามารถเข้าถึงสัญญาณและรับชมโทรทัศน์ได้ และ Online Education: การเรียนออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ

จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบ มีเวลาเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 เดือน โดยคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะดีขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้บริหารและครู ทำความเข้าใจแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ รวมทั้งเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นต่าง ๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ ขอให้เราทุกคนช่วยกันรับมือกับสถานการณ์วิกฤต และขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปพร้อมกัน

 width=

 width=

 width=

ส่วนการปิดภาคเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้หยุดพักจากการเรียนการสอนนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลและกฎระเบียบต่าง ๆ โดยขอเน้นย้ำว่า การดำเนินการทุกอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ​จะคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็จะมีการพิจารณา​ ลดกิจกรรมบางอย่าง จึงขอให้ครูไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาระงาน

สุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอให้ทุกคนร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อฟันฝ่าสถานการณ์​ในช่วงวิกฤตในครั้งนี้ ที่ทำให้รูปแบบการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เราต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษามาเป็นบุคลากรแถวหน้า ในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กไทยทุกคน

 width=

 width=

 width=

 width=

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
30/4/2563