พิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ นายฌาก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี  ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน
ซึ่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน