พิธีเปิดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564”

ภารกิจ รมว.ศธ 23 ธันวาคม 2563
เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564” โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ (คุณหญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งร่วมกันทำประโยชน์ให้ประชาชน โดยมีเด็กอาชีวะเป็นแกนหลักในการให้บริการ ด้วยการเสียสละเวลาในช่วงวันหยุดเพื่อช่วยเหลือสังคม ในเรื่องที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของตนเอง อีกทั้ง เป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ได้ย้ำเตือนและรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน หากเมื่อยล้าหรือขับรถไม่ไหว สามารถแวะพักที่จุดบริการ "อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน" ซึ่งจะมีครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา​ คอยให้บริการตลอดเส้นทาง จึงขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษา​อาชีวะทุกคน และขอขอบคุณสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการอาชีวศึกษา​มาโดยตลอด ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ​หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะยกระดับความร่วมมือ และร่วมกันสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ตลอดจนสานต่อโครงการดี ๆ เช่นนี้ ในทุกเทศกาลต่อไป
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. จัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564” เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และนักศึกษา ได้นำวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ​ พร้อมทั้งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยสถาบันอาชีวศึกษาจะจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาฯ จำนวน 259 จุดบริการ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2564 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ฟรี รวมทั้งบริการเครื่องดื่มและผ้าเย็นให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการให้บริการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะขณะเดินทาง โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
23/12/2563
>