พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน"

ภารกิจ รมว.ศธ 28 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 09.30 น. นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม​งาน ณ ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ กล่าวว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมชุมนุมกัน ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรม ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ ตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึง “การให้” แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือพบเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งการเสียสละเวลา กำลังกาย และกำลังสติปัญญา เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ อันก่อให้เกิดความสุขทั้งต่อตนเองและสังคม รัฐบาลพร้อมด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานมาจัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อร่วมกันบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีพในแบบชีวิตวิถีใหม่ต่อไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ​ศึกษาตามอัธยาศัย​ (สำนักงาน กศน.) อาทิ วิทยาลัยเกษตร​และ​เทคโนโลยี​พัทลุง, วิทยาลัย​เทคนิค​นนทบุรี, วิทยาลัย​การอาชีพนวมินทราชูทิศ, กศน.เขตสัมพันธวงศ์, กศน.เขตพญาไท, กศน.เขตพระนคร, กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กศน.เขตยานนาวา, กศน.เขตบางบอน เป็นต้น

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุุทธพงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
28/7/2563
>