พิธีปฏิญาณตนยุวกาชาดไทย

กรุณาติดตามสรุปข่าว https://www.moe.go.th/websm/2015/jan/032.html

สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ – พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ผู้แทนกรุงเทพมหานครและกรมพลศึกษา ตลอดจนผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมพิธี