พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันปิยมหาราช


          วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พร้อมทั้งประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวงที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.