พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

ศธ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.45 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ

● พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10

เวลา 07.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ

● พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 07.45 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ตลอดไป” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และ “สดุดีจอมราชา” เป็นอันเสร็จพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารีและพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนในบริเวณงาน

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวเปิดพิธีตอนหนึ่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันนี้ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ แห่งนี้

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร. ศธ.: สรุป/ถ่ายภาพ/รายงาน
28/7/2562