พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว ศธ.360 องศา 30 ตุลาคม 2557

 

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ

                พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมโดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการเป็นจำนวนเงิน1,401,259.25 บาท   

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.       

 

>