พะเยา สุโขทัย หาดใหญ่ ร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 องค์การยูเนสโกได้ประกาศรายชื่อเมืองจำนวน 77 เมือง จาก 44 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities: GNLC) ประจำปี 2564-2565 เพื่อยกย่องความพยายามอันโดดเด่นของทั้ง 77 เมือง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับท้องถิ่นให้เป็นจริงสำหรับทุกคน โดยเมืองจากประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดสุโขทัย และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเครือข่าย GNLC ในครั้งนี้ด้วย เครือข่าย GNLC เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนของตน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 294 เมืองจากทั่วทุกมุมโลกที่คอยแบ่งปันแรงบันดาลใจ ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน

ออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกได้กล่าวในการประกาศสมาชิกใหม่ของเครือข่าย GNLC ว่า “ด้วยจำนวนมนุษยชาติมากกว่าครึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง เมืองต่างๆ มีอำนาจในการขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการดำเนินการและสนับสนุนการริเริ่มในท้องถิ่นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบน เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกที่ได้รับการประกาศเพิ่มในปีนี้ต่างมีความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะส่งเสริมให้ทุกคนในทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษา”

การเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา การฝึกอบรม และสถาบันวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย เช่น ตัวแทนภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เป็นคุณลักษณะสำคัญของเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เมืองเหล่านี้ระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งฟื้นฟูการเรียนรู้ในครอบครัวและชุมชนและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในสถานที่ทำงานควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย

สำหรับเมืองที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายดังกล่าว สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเครือข่าย GNLC ตามลิงก์ที่แนบ
UNESCO Global Network of Learning Cities
Database with all members of the Global Network of Learning Cities

 

สรุป/เรียบเรียง: พนิดา ทวีลาภ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กันยายน 2565