พร้อมแล้ว!ผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิกวิชาการแข่งขันระดับโลก

พร้อมแล้ว!ผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิกวิชาการแข่งขันระดับโลก
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 – 18:00 น.          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ณ จังหวัดนครปฐมประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 สสวท. กรุงเทพฯ มีผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ได้แก่ นายบวรทัต บุญรักษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายวริศ จันทรานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร น.ส.อภิสรา กวียานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร


          น.ส.อภิสรา ผู้แทนประเทศไทยกล่าวว่า มีการเตรียมตัวก่อนเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิก ได้เข้าค่ายอบรมกับ สสวท. ซึ่งได้จัดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมาสอนและให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลา สำหรับการรับมือกับแรงกดดันและความเครียดก็คือคิดว่าเราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุด พร้อมทั้งฝากถึงเพื่อนๆ รวมทั้งชาวไทยว่าขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้ตนเองและเพื่อนๆ ในทึมให้ทำได้สำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกด้วยที่มา : https://www.matichon.co.th/news/597779