พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ข้อมูลกฎหมาย พระราชบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 15/02/2021

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

Top