พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 width=

 

พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทาน แก่
คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะครูผู้ดูแล
และเหล่านักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน​จิตรลดา​ พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย​์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน​ พ.ศ. ๒๕๖๓