ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพร

ข่าว ศธ.360 องศา 07 สิงหาคม 2557

 

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๘๒ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗)ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวง เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปกรณ์/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

                                                                                               กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

>