ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าหารือ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ดร.กวาง โจ คิม (Dr. Gwang-Jo Kim) ผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และการจัดประชุมโลกด้านการศึกษา (World Education Forum) ที่สาธารณรัฐเกาหลี  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องรับรองจันทรเกษมพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับ Dr. Gwang-Jo Kim ที่เดินทางมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีการดำเนินความร่วมมือกับองค์การยูเนสโกมากว่า 65 ปี นอกจากนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญ เช่น การประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on Education for All) เมื่อปี 2533 หรือการประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการศึกษา เมื่อปี 2557 เป็นต้น


การหารือในครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงการซ่อมแซมอาคาร 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุน และหากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการซ่อมแซมโดยไม่กระทบกับงบประมาณ ก็คาดว่าจะสามารถปรับปรุงข้อตกลงในการดำเนินการต่อไปได้Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมอาคาร 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นอย่างดี จากการตรวจดูการซ่อมแซมมีความก้าวหน้าไปมาก และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2558 แต่ต้องการปรับปรุงรายละเอียดในการซ่อมแซม เช่น เปลี่ยนสีประตูลิฟท์ การคงสภาพพื้นหินอ่อนของห้องโถงต้อนรับไว้เพื่อความสะดวกในการดูแลและซ่อมแซมในอนาคต ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ ไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองอาคารดังกล่าวเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ


นอกจากนี้ ได้หารือถึงกิจกรรมที่องค์การยูเนสโกจะจัดขึ้นในปี 2558 คือ การประชุมโลกด้านการศึกษา (World Education Forum) ในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนำผลการประชุมเสนอในการประชุมสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น ประเทศไทยถือว่ามีบทบาทในการดำเนินการศึกษาที่เข้มแข็งมาก หากประเทศไทยต้องการที่จะจัดการประชุมนานาชาติหรือกิจกรรมที่ต่อยอดจากการประชุมโลกด้านการศึกษา ทางสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ก็ยินดีที่จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมหารือและประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ข้อมูล : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สรุป/รายงาน : นวรัตน์ รามสูตบัลลังก์ โรหิตเสถียร
ถ่ายภาพ : สถาพร ถาวรสุข
3/4/2558