ป.6 โคราชเก่ง! 6 นร. ’โชคชัยพรหมบุตรฯ’ สอบโอเน็ตวิชาเลขได้เต็ม 100

          สุดเจ๋ง 6 นักเรียน ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารที่โคราช สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 ขณะที่ นร.ทั้งชั้นก็สอบได้เฉลี่ย 55.86 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอีกด้วย เชื่อเพราะการที่เด็กตั้งใจเรียน ครูเอาใจใส่…
          เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 นายภพธนา ปิ่นนาค ผอ.โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พร้อมคณะครู แสดงความยินดีและให้กำลังใจเด็กนักเรียน ชั้น ป.6 ของโรงเรียน หลังจากทราบการประกาศผลการสอบโอเน็ต (O-NET) ระดับประถมศึกษาประจำปี 2558 พบว่า เด็กนักเรียนสามารถสอบได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศทุกรายวิชา ที่สำคัญมีเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียน ทำผลงานเจ๋ง สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 พร้อมกันถึง 6 คน ได้แก่ ด.ช.กิตติศักดิ์ จ้อกระโทก ด.ช.อนุชา เจษฎาศิริ ด.ช.ธรรณภัทร์ บุญประเสริฐ ด.ญ.สวรรยา สังข์ใหม่ ด.ญ.พิยดา ยาวยืน และ ด.ญ.ชาลินี กอบกระโทก
          หลังการประกาศผลสอบโอเน็ตทั่วประเทศ พบว่า นักเรียนทั้งชั้น ป.6 จำนวน 189 คน สอบได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย สอบได้ 58.7 คะแนน จากคะแนนเฉลี่ยประเทศ 49.33 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 66.60 จากคะแนนเฉลี่ยประเทศ 43.47 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ 47.8 จากคะแนนเฉลี่ยประเทศ 42.59 เช่นเดียวกับวิชาสังคมศึกษา ได้ 66.47 จากคะแนนเฉลี่ยประเทศ 49.18 และวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 54.66 คะแนนเฉลี่ยประเทศ 44.98
          ส่วนคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา โรงเรียนโชคชัยฯ ได้ 55.86 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ 44.98 ที่สำคัญมีเด็กนักเรียนจำนวน 6 คน เป็นชาย 3 หญิง 3 ทำผลงานดีเยี่ยมสอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิภาคเป็นอย่างมาก
          นายภพธนา กล่าวว่า ทางโรงเรียนเตรียมมอบรางวัลพิเศษให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กเก่งของโรงเรียน รู้สึกดีใจที่เด็กชั้น ป.6 สอบได้คะแนนเฉลี่ยทั้งโรงเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ โดยเราเป็นโรงเรียนในต่างอำเภอ อยู่แถบชนบทห่างไกลความเจริญ แต่สามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยม สร้างความปลาบปลื้มใจแก่คณะครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
          ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความเอาใจใส่ของครูผู้สอน และความตั้งใจเรียนของเด็กนักเรียน ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป.

          ที่มา: http://www.thairath.co.th