ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเปิดโครงการ “ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า มีความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ที่มีผู้ร่วมงานมาจากหลายภาคส่วน เพื่อมาร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ให้กับประเทศชาติ มาช่วยกันสร้างและฝังรากแก้วของต้นไม้ให้ได้เติบโตในใจของทุกคน ในสถานที่แห่งนี้ และในผืนแผ่นดินไทย ดังเช่นการปลูกฝังการศึกษาในหัวใจของชาวกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่จะรวมพลังช่วยกันทำให้ชาติของเราพัฒนาก้าวไปข้างหน้า พร้อมกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญ

โดยโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 524,370 ต้น เพื่อปลูกพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางบนเนื้อที่ 25 ไร่ ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง และในสถานที่ของหน่วยงานทั่วประเทศ

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน