ปลื้ม ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง คว้าแชมป์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปี’60

          นายสนธยา พันชะโก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามกฎกติกาที่กำหนด ให้ขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดย สพฐ.ได้ประกาศผลการจัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 แล้ว ปรากฏว่าโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมกันนี้ สพฐ.ได้มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่โรงเรียนสภาต้นแบบดังกล่าว ซึ่งตน ครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง รู้สึกยินดี ทั้งนี้ คณะครู นักเรียน ได้เสียสละเวลา ความร่วมแรงร่วมใจร่วมกันจนมาถึงวันนี้ โรงเรียนได้ประสบกับความสำเร็จ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญ ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามกฎกติกาที่กำหนด รวมถึง การฝึกให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติเล็งเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างไรจึงจะมีความสุข ความเสียสละในการอยู่ร่วมกัน

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/667773