ปลื้ม น.ร.สตรีภูเก็ต คว้ารองแชมป์สุนทรพจน์จีนระดับชาติ

           นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เปิดเผยว่า นางสาววรลักษณ์ ลัญฉกวิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง ) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ทั้งนี้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สพฐ.รวมกว่า 370 คน ได้แสดงศักยภาพด้านภาษาจีนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน การตอบคำถาม การพูดแบบฉับพลัน และการแสดงความสามารถพิเศษ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้ชนะการประกวดไปเป็นผู้แทนนักเรียนไทย เข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/629658