ปลัด ศธ.ลงนามคำสั่งตั้ง "ณรงค์" เลขาธิการ สกสค.-"อดุลย์" ผอ.องค์การค้าฯ


          หลังจากที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่แทน รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานที่ประชุม ได้ลงมติเพื่อคัดเลือกเลขาธิการ สกสค. ปรากฎว่า นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการคัดเลือก ซึ่งส่อว่าจะกลายเป็นเรื่องป่วนๆ เกิดการร้องเรียนเรื่องการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนตามมา ในขณะที่นายอดุลย์ บุสสา อดีตรองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.นั้น


          บ่ายของวันที่ 28 พ.ค. ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อคัดเลือกเลขาธิการคุรุสภา มีนายการุณ เป็นประธานการประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง จากนั้นนายการุณ ได้รีบเดินออกจากห้องประชุม และเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้แจ้งให้แก่ผู้สื่อข่าวทราบว่าจะมีการแถลงข่าวผลการสรรหาเลขาธิการ สกสค. เลขาธิการคุรุสภา และผอ.องค์การค้าฯให้รับทราบหลังการประชุม โดยตอบสั้นๆ แค่ว่าต้องรีบไปต่างจังหวัด


          แหล่งข่าวในคุรุสภา เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมได้มีมติให้ชะลอการพิจารณาเพื่อลงมติคัดเลือกเลขาธิการคุรุสภาออกไปก่อน เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลเข้าไปร้องเรียนว่าการสรรหาดังกล่าวมิชอบด้วยกฏหมาย ส่วนจะมีการเดินหน้าต่อไปหรือไม่นั้นคงต้องรอการชี้แจงเรื่องนี้ให้ ดร.สมคิด ได้รับทราบก่อน


          ขณะที่เย็นวันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. ได้ทำบันทึกข้อความร้องเรียนถึงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ โดยมีใจความสำคัญระบุได้ว่า การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. มีความไม่ชอบมาพากล เล่นพรรคเล่นพวก และฝ่าฝืนกฏหมายหลายบบท หลายมาตรา จึงเรียนมาพอขอความเป็นธรรม


          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ล่าสุด นายการุณ ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการ สกสค. ทึ่ 2/2562 แต่งตั้งให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. ทั้งยังมีคำสั่งคณะกรรมการ สกสค.ที่ 3/2562 แต่งตั้งให้นายอดุลย์ บุสสา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. โดยทั้ง 2 คำสั่งให้สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ค.2562 เป็นต้นไป.ที่มา : Facebook ‘At HeaR’