ปลัดศธ. ชี้แจง ไม่ได้ห้ามเด็กนำมือถือเข้าห้องเรียน แต่กำชับ ร.ร.ดูความเหมาะสม

ข่าว ศธ.360 องศา 20 กรกฎาคม 2560

กรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ ศธ.สั่งคุมเข้มห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน นั้น กระทรวงศึกษาธิการขอชี้แจงว่า การนำโทรศัพท์มือถือของเด็กเข้าห้องเรียนนั้น เป็นการกำชับสถานศึกษาใช้ดุลยพินิจในการนำโทรศัพท์มือถือของผู้เรียนเข้าห้องเรียน ซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับหรือห้าม แต่ให้ดูความเหมาะสม หากใช้เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจะต้องคำนึงถึงเนื้อหาวิชาที่สอน ระดับชั้นเรียนซึ่งต่างกันตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยถึงปฐมวัย ความพร้อมของผู้เรียนและครู

ทั้งนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กนั้นก็เพราะว่าอยากให้เด็กมีทักษะทางภาษาครบทั้ง 4ด้าน คือ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสถานศึกษาหลายแห่งก็ดำเนินการอยู่แล้วเป็นปกติ

https://www.matichon.co.th/news/606449

 

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.