ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาทางเลือก

ข่าว ศธ.360 องศา 15 พฤษภาคม 2560

วันที่ 13 พ.ค. 60: ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาทางเลือกแบบบ้านเรียน หรือ โฮมสคูล (Homeschool) บ้านน้องออมมี่ และศูนย์การเรียนฮอมขวัญ

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า จากการตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ พบว่า ทั้งกลุ่มที่จัดโดยครอบครัว และศูนย์การเรียนต่างจัดได้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาแบบโฮมสคูลซึ่งได้พูดคุยกับผู้ปกครองยืนยันว่าการจัดเรียนในลักษณะนี้จะทำให้เด็กเด็กมีคุณภาพได้อย่างแน่นอนแต่ยังต้องดูในรายละเอียดว่าเรื่องไหนที่ทางส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะช่วยให้จัดการเรียนการสอนได้

สำหรับการจัดการเรียนแบบศูนย์การเรียนปัจจุบันทั่วประเทศมี 28 ศูนย์การเรียน มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน แต่ละศูนย์ฯมีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  ทั้งนี้จากการหารือมีประเด็นร่วมกันในเรื่องของหลักสูตรว่าจะสามารถนำแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยู่มาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อปรับโยงไปสู่วิธีสอนและการประเมินผล เพราะในหลักการสามารถจัดการศึกษาได้เพียงแต่ยังไม่สนองปรัชญาของแต่ละศูนย์ฯได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังพบว่าหลายศูนย์ฯเปิดมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เนื่องจากติดข้อกฎหมาย ดังนั้น ในส่วนของหลักสูตรจะให้ทีมวิชาการไปดูว่าต้องปรับอย่างไร ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนต้องให้ทุกศูนย์การเรียนลงทะเบียนศูนย์ และลงทะเบียนเด็กอย่างถูกต้องก่อน สำหรับการกำหนดอัตราเงินอุดหนุนก็ต้องหารือกันต่อไป และต้องเสนอให้ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา

โอกาสนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้าน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรม ในการรวบรวมองค์ความรู้ จากพ่อครูแม่ครู และปราชญ์ชาวบ้าน ในการถ่ายทอด ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กับลูกหลาน และผู้สนใจในท้องถิ่น ได้เกิดการเรียนรู้และ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น ที่มีอยู่ ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสืบสานความรู้ที่บรรพบุรุษ ได้สั่งสมมา ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเปิดสอน ภาษาล้านนา ดนตรีพื้นเมือง จักรสาน แต่งคร่าว-ซอ ฟ้อนพื้นเมือง วาดรูปล้านนา ทำตุง-โคม ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง ของเล่นเด็กพื้นบ้าน ทอผ้า การปั้น แกะสลัก และวิชาด้านสล่าเมือง เป็นต้น

อิชยา/สรุป,

ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.