ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560

ข่าว ศธ.360 องศา 24 เมษายน 2560
            ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

จงจิตร/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.