ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าว ศธ.360 องศา 08 ตุลาคม 2557


                เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ได้เดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช  ทั้งนี้เมื่อเดินทางมาถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบธ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้นได้ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร ก่อนเดินทางกลับ

อิชยา / ข่าว

ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>