ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาโดยการดู การฟัง การสังเกต

 

Download ภาพขนาดใหญ่ ที่นี่ค่ะ