ปรัชญาการศึกษา : วิชาการต้องประสานความคิด จึงจะผลิตผลงานออกมาดี(2)

 

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ