ปรัชญาการศึกษา : ช่วยเหลือเจือจาง ช่วยกันอุ้มชูชาติบ้านเมือง

 

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ