ประโคนชัยพิทยาคม คว้ารางวัลแข่งขันวิชาการ

          ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี พร้อมมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าแข่งขันคว้ารางวัลระดับประเทศด้านวิชาการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในรายการ เอแม็ท“แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม” ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 32 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2560

          ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าแข่งขันรายการเอแม็ทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท เด็กหญิงปัญญาพร พิลาวุฒิ (ม.3) และเด็กหญิงมาลินี ศรีละ (ม.3) อันดับที่ 4 พร้อมเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 800 บาท เด็กหญิงธันยมัย หวังสง่า (ม.3) และเด็กหญิงวริษา สุขสำโรง (ม.2) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศไทยและต่างประเทศทุกรายการรวมกันประมาณ 6,000 คน

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/85609